Zile mari – de Corneliu COPOSU

Textul de mai jos a fost scris de Corneliu Coposu și publicat în România Nouă la 26 noiembrie 1937. În mediul virtual nu am găsit acest articol, înclin să cred că este prima apariție.

Zile mari

Cronica marilor evenimente a însemnat, pe paginile ei înnegrite de dunga sinistrului, care s-a prelungit dincolo de orizontul perspectivelor luminoase, o răspântie a destinului nostru politic.

Capitala frământărilor nedezlegate ne-a trimis un sunet de alarmă, născut din rezonanța de stâncă a unui nume, săpat în cu dalta vrerilor românești în cartea nemuririi.

Un nume, un simbol, și o nădejde – singura ce ne-a mai rămas!…

… Iuliu Maniu s-a închinat la răstignirea împlântată pe creștet de măgură în Dealul Țarinei și a pornit, căpetenie de norod, pe drumul drept al izbăvirilor de neam. Cu fruntea senină. Cu sufletul atât de mare, încât poate să cuprindă în el toate durerile noastre. Cu sceptru de conducător. A pornit să înfrunte Răul, care macină temeliile țării; să ne apere așezămintele străvechi; să mântuiască cele mai sfinte comori ale sufletului românesc.

Omul care și-a împletit trecutul din biruințe, care nu cunoaște înfrângerea, nici renunțarea, a început lupta ce va îndruma pe făgașul măreției istoria viitorului. În fruntea unui neam îngrozit de atâta nelegiuire. Și o va purta, cu bărbăție, până la capăt. Peste toate obstacolele. În pofida tuturor uneltirilor. Împotriva tuturor!

…Au trecut ani, de-atunci. Și, totuși, nu-i o veșnicie! Colbul uitării nu s-a așternut, încă, peste întâmplările acelor zile.

Când s-a scoborât Iuliu Maniu din scaunul de conducător, s-a rugat lui Dumnezeu să ferească țara, de ceasul în care va trebui, peste voința lui, să alerge, din nou, în ajutorul ei.

Dar, Cel Atotputernic, altfel a voit.

Vremea de grea cumpănă a venit. Noi trăim astăzi sub apăsarea ei. Sub cumplita ei apăsare. A sosit momentul tragic, în care vedem primejduite roadele sfinte ale atâtor ispășiri, jertfele atâtor generații.

A bătut ceasul!

Țara noastră a ajuns o scenă șubredă, pe care defilează paradoxuri revoltătoare. Bruscările de situații ne întâmpină la fiecare pas. Legitimările au îmbrăcat forme principale.

Astăzi, mai mult decât oricând, se simte nevoie unei temerare afirmări a constituționalismului nafalsificat. Această afirmare, neîntârziată, este cuvântul de ordine în politica românească.

A simțit-o, înaintea altora, organismul care deține cele mai adânci aderențe la realitățile naționale: Partidul Național Țărănesc. Și-a dat, în sfârșit, seama de dezastru, țăranul de mare omenie, Ion Mihalache. Și Iuliu Maniu a fost chemat din bârlogul sihăstriei în care l-au împins: ingratitudinea celor mari și nepăsarea celor mici, la suprafața oceanului politic biciuit de furtuna aventurii. Ca să lecuiască disperarea unui neam istovit de neoiobăgie.

La chemarea țării, Iuliu Maniu a răspuns: „prezent!“

Regimul minciunii, regimul echivocului, regimul imoralității nu mai poate continua. Va fi doborât și guvernul personal, de păpuși jucate în culise, căruia i s-a anticipat, în semn de sfidare, o încredere prin nimic justificată. Vor fi dărâmate zidurile în care zace Dreptatea, ferecată în lanțuri. Națiunea nu mai poate fi condusă după concepția falsă de cazarmă, într-un spirit îngust de îndobitocire. Pe orizontul înnorat al politicii noastre s-a conturat, în sclipiri de curcubeu, traiectoria istorică a lui Iuliu Maniu. Aceasta nu cunoaște nici o ezitare, nici o abatere, nici o tranzacție. De dragul nimănui!

Zile numărate ne pregătesc o Românie a cinstei și a dreptății. Sub steagul lui Iuliu Maniu.

Realizarea ei atârnă de vrednicia acestui neam, de simțul lui de solidaritate, împotriva primejdiei ce amenință. Pentru înlăturarea ei trebuie să se înșiruie și să ducă o luptă concentrică, umăr la umăr, iubitorii de țară. Înălțați pe mândria de romăni.

Glasul pământului îi cheamă pe toți sub steagul demnității, care nu mai rabdă pălmuire. Chemarea a pornit în crucea celor patru unghiuri: câți o vor auzi, și câți o vor înțelege?

Corneliu COPOSU – „România Nouă“, V, Nr. 221, din 26 noiembrie 1937 p.1

Adaugă un comentariu

Adresa Dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *