Testamentul lui Iuliu Maniu

Pe 8 februarie 1941 – cu 6 ani înainte să fie arestat şi condamnat la închisoare pe viață și cu 12 ani înainte să se stingă în închisoarea de exterminare din Sighet – Iuliu Maniu şi-a dictat testamentul notarului Nicolae Ioaneş din Braşov.

Am obținut copiile testamentului de la domnul Vasile Gogea – cunoscut prozator, poet, eseist și jurnalist -, iar cu acordul domniei sale am publicat imaginile mai jos.


Testamentul lui Iuliu Maniu

Subsemnatul Iuliu Maniu, locuitor în Bădăcin, de prezent domiciliat în Bucureşti, strada Vodă Caragea 27, cu mintea limpede şi nesilit de nimeni, dispun pentru cazul morţii mele prin prezentul testament următoarele:

  1. Sufletul mi-l închin Atotputernicului Dumnezeu, tot devotamentul meu şi dincolo de mormânt mult încercatului meu neam românesc, iar iubirea mea o leg cu fraţii si nepoţii mei şi cu bunii mei prieteni care nici întru cele mai grele persecuţii nu m-au părăsit în calea grea ce mi-a fost hărăzită de soartă.
  2. Ce priveşte averea mea constituiesc decreri universali pe iubiții mei nepoți Livia Boilă născută Pop domiciliată în Baia Arieș, doctor Ionel Pop domiciliat în Sibiu toțo locuitori în Cluj împovărată însă această moștenire ca următoarele legate:
  3. Uzufructul viager al întregei averi ce va rămâne după mine va fi cât va trăi a scumpei mele surori Cornelia Maniu (sora Cecilia), domiciliată în Blaj, locuitoare în Bădăcin.
  4. Întreaga moşie, casele, edificiile, toate imobilele din comunele Şimleu, Bădăcin, Lampert şi Ilişina cu tot fondul material viu şi mort, cu tot ce aparţine acestor realităţi o las şi vor deveni proprietatea Venerabilului Capitlu Episcopesc Greco-Catolic Român din Oradea pentru scopurile ordinului de călugăriţe românesc Greco-Catolice franciscane din care face parte sora mea Cornelia. Dacă acest ordin, la momentul morţii mele, nu va fi organizat, eu doresc să fie organizat, iar averea aceasta sa fie conservată sub denumirea „Fundaţiunea Ioan, Clara şi Cornelia Maniu”. Pe imobilul din Bădăcin să se organizeze un claustru de călugăriţe menit să ocrotească şi să instruiască tineri români greco-catolici şi să se îngrijească bolnavi. La educaţia băieţilor şi fetelor educaţi în acest institut să se pună fondul principal pe dezvoltarea caracterului şi a simţului de morală creştină şi de iubire de neam ca devotament pentru muncă şi altruism. Dacă Veneratul Capitlu, din orice motive ar fi împiedicat să înfiinţeze acest institut, averea se va folosi pentru alte scopuri culturale şi de binefacere româneşti. Averea o va administra Veneratul Capitlu sub suprema inspecturare a Veneratului Ordinariat. Literele funcționale le va pregăti cu colaborarea sorei mele Cornelia Maniu și a nepotului meu doctor Ionel Pop. Uzufructul viager va fi al sorei mele Cornelia Maniu, iar după decedarea ei a nepoților mei, doctor Ionel Pop, Livia Boilă născută Pop și Clarița Boilă născută Pop domiciliați de prezent în Sibiu și Baia de Arieș locuitori în Cluj. Dreptul de uzufruct al nepoților mei va fi nelimitat și solidar asupra întregii averi și nu va fi tulburat prin decedarea oricăreia dintre ei.
  5. Biblioteca și arhiva mea o las Veneratului Capitlu Metropolitan din Blaj. Tot acest venerat capitlu greco-catolic român din Blaj va avea dreptul să aleagă pentru sine din lăsământul meu obiectele și frescele pe care le va găsi interesante pentru biblioteca și muzeul greco-catolic român din Blaj al Veneratului Capitlu.
  6. Contractele de arendă închieiate cu nepotul meu doctor Romul Boilă rămân neatinse în valoare. Toate obiectele și veșmintele mele vor rămâne sorei mele Cornelia care le va da destinația bine chibzuită de ea.
  7. Regret nespus că scumpul meu frate Cassius pe care-l iubesc atât de mult fiind preocupat de chestiuni abstracte nu pot să-i însărcinez cu îngrijirea lucrurilor mele materiale. Rog însă pe sora mea și nepoții mei cu îngrijire să fie iubitoare față de el și fetițele sale ca să nu ajungă la prea grea soartă. Această dorință a mea nu constituie însă vreun obligament juridic pentru ci care ar împiedica exercițiul liber al drepturilor stabilite prin acest testament. Această îngrijire binevoitorare au arătat-o cu deplină iubire și în trecut.
  8. Prin acest testament sunt invalidate testamentele mele anterioare pe care le retrag în întregime.

Acest document este ultima dorință, testamentul care doresc să fie întru totul respectat.

Scris și subscris cu mâna mea proprie înaintea martorilor testamentari.

Brașov 8 februarie 1941

Iuliu Maniu