Dreptul la replică

Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, care cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Ținând cont de faptul că exercitarea dreptului la libera exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi, proprietarul site-ului www.mariusandrei.ro adoptă următoarea decizie:

Art. 1. – Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate, ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui articol  a unor fapte neadevărate beneficiază de dreptul la replică.

Art. 2. – (1) Dreptul la replică nu poate fi solicitat:

a) pentru judecăţi de valoare;

b) în situaţia în care redactorul/redactorii au respectat principiul audiatur et altera pars;

c) în situaţia în care se solicită replică la replică;

d) în cazul în care autorul răspunde acuzaţiilor unei persoane, cu condiţia să nu afecteze drepturile sau interesele legitime ale unui terţ;

e) în cazul unui acord scris încheiat de proprietarul site-ului cu persoana lezată.

(2) Respectarea principiului audiatur et altera pars presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare în cadrul aceluiaşi articol.

Art. 3. – (1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate, ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui articol publicat pe pagina www.mariusandrei.ro, a unor informaţii inexacte beneficiază de dreptul la rectificare.

Procedura exercitării dreptului la replică

Art. 5. – (1) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor fapte neadevărate şi care doresc să beneficieze de dreptul la replică vor transmite în scris, la adresa contact [at] mariusandrei [punct] ro, o cerere care va conţine următoarele:

a) numele persoanei care se consideră vătămată, adresa acesteia, telefonul sau orice alt mijloc care să facă posibilă contactarea sa rapidă şi eficientă;

b) articolul sau postarea în care s-a produs lezarea

c) faptele neadevărate pentru care se solicită dreptul la replică;

d) motivarea cererii;

e) textul replicii.

(2) În cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani cererea va fi semnată de părinţi sau de reprezentantul legal; pentru cei cu vârste între 14 şi 18 ani cererea va fi semnată de aceştia şi de părinţi sau de reprezentantul legal.

Art. 6. – Textul replicii trebuie să se refere numai la faptele neadevărate contestate, să fie exprimat în limitele decenţei şi să nu conţină ameninţări sau comentarii marginale.

Art. 7. – Cererea va fi înregistrată cu precizarea datei şi orei primirii, iar solicitantului i se va înmâna sau trimite pe adresa de e-mail furnizată o dovadă scrisă în acest sens.

Art. 8. – Termenul de transmitere a cererii este de cel mult 30 de zile de la data publicării articolului în care s-a produs lezarea.

Art. 9. – Proprietarul site-ului poate refuza dreptul la replică în următoarele situaţii:

a) cererea nu a fost trimisă în termenul prevăzut de art. 8;

b) textul replicii nu întruneşte condiţiile stabilite de art. 6;

c) lungimea textului depăşeşte cu mult necesarul dreptului la replică, iar persoana lezată nu acceptă scurtarea textului;

d) persoana care solicită dreptul la replică nu respectă condiţiile prevăzute la art. 5;

e) proprietarul site-ului deţine dovezi care probează adevărul faptelor prezentate.

Art. 10. – (1) Proprietarul site-ului va decide, în termen de de trei zile de la data primirii cererii de acordare a dreptului la replică, dacă îi va da curs sau nu.

(2) În cazul în care proprietarul site-ului decide acordarea dreptului la replică, va comunica persoanei lezate, în termen de trei zile de la data primirii cererii, următoarea dată a apariţiei articolului în care va fi publicat dreptul la replică.

(3) În cazul în care proprietarul site-ului refuză să acorde dreptul la replică, va comunica în scris solicitantului decizia luată şi motivarea acesteia, în termen de trei zile de la primirea cererii.

(4) În refuzul motivat se vor mai comunica solicitantului următoarele:

a) posibilitatea, în cazul în care acesta este nemulţumit de decizia redacţiei, de a se adresa instanţelor judecătoreşti;

Art. 11. – Dreptul la replică va fi publicat gratuit în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate: în cadrul aceleişi secţiuni, aceleiaşi pagini, în limitele aceleiaşi lungimi de semne şi cu precizarea articolului în care s-a produs lezarea.