PNȚCD: regăsirea busolei care indică vestul

PNȚCD este partidul cu cele mai multe proiecte de reconstrucție la activ. L-am reconstruit de atâtea ori încât am ajuns la 0,37%. Reconstruim, relansăm și reorganizăm partidul după fiecare ciclu electoral, în fiecare an, lună de lună, săptămână de săptămână și zi de zi. Deși pare greu de crezut, chiar acum, în timp ce tu citești aceste rânduri, undeva în lume există oameni de bună credință care concep planuri de reconstrucție, planuri care nu vor fi puse în practică niciodată. Suntem împărțiți în nenumărate grupuri și fracțiuni. Divizați. Subdivizați. Redivizați. Intimați… dar mai presus de toate: vinovați.

Câți ani vor mai trece până să ne dăm seama că avem nevoie de o coalție de „coaliții” interne? O coaliție în care prezența să nu fie condiționată de absența altcuiva pe care, din diferite motive, nu îl avem la suflet.

Nu veți găsi nicăieri un partid fără disensiuni interne. PNȚCD nu e club de carte, nu e fan club, nu e firma de catering. Nu e nici firmă de avocatură – deși ar putea deveni fără probleme având în vedere că partidul a petrecut mai mult timp în sălile de judecată decât în Parlament.

Prieteni, peste 280.000 de suflete au fost închise și schingiuite, o treime – peste 180.000 – au murit în pușcăriile comuniste pentru ca noi să ne jucăm astăzi de-a PNȚ-ul?

PNȚCD: busola care indică vestul

Cu aproape un secol în urmă, imediat după Unire, Iuliu Maniu – unul dintre cei mai prestigioşi oameni politici din istoria României – vorbea despre „Europa de mâine” și schița direcția pe care trebuie să o urmeze țara: „Europa de mâine va fi aceea a uniunilor, confederaţiilor, federaţiilor. Acest moment inexorabil nu trebuie să găsească poporul nostru nepregătit. Conducătorii noştri trebuie să cultive calităţile profesionale şi morale ale românilor, astfel că ei să nu devină în noul context de liberă circulaţie un fel de neo-iobagi în raport cu alte popoare. Deci pregătire profesională, pregătire politică şi morală pentru a face faţă concurenţei inevitabile!”.

Instalarea guvernului Groza, sovietizarea ţării de către autoritățile comuniste, desființarea Partidul Național Țărănesc la 29 iulie 1947 și condamnarea liderilor săi în urma unor procese regizate de puterea comunistă, au închis drumul României spre Vest timp de aproape jumătate de secol. În total au fost închiși peste 280.000 de membri țărăniști. Două treimi dintre ei, peste 180.000, au murit în detenție fără să mai vadă eliberarea.

Eliberat pe 9 iulie 1962 după 17 ani și jumătate de cruntă pușcărie politică, Corneliu Coposu duce mai departe idealurile pentru care Iuliu Maniu a luptat și pentru care a plătit cu viața.

Corneliu Coposu, fostul director de cabinet, apoi secretarul politic al lui Iuliu Maniu și totodată unul dintre cei mai apropiați oameni pe care Sfinxul de la Bădăcin i-a avut, îi solicita în 1987 vicepreședintelui Uniunii Europene Creștin Democrate, domnul Jean-Marie Daillet, aderarea PNȚ (aflat la momentul respectiv în ilegalitate) la UECD, cu rugămintea ca aceasta să nu fie făcută publică decât atunci când condițiile în România vor fi favorabile.

PNȚCD a devenit de centru-dreapta după 1989 și prin vocea Seniorului Corneliu Coposu prezenta în mod răspicat și argumentat necesitatea intrării României în NATO și afilierea la UE .

Corneliu Coposu rememorează afilierea la Internaționala Creștin Democrată la Congresul PNȚCD din 27 septembrie 1991 și explică succint dar elocvent doctrina creștin democrată promovată de PNȚCD: „La 2 februarie 1987, activând în clandestinitate, am afiliat partidul la Internaționala Creștin Democrată. Adeziunea noastră întreprinsă sub regimul intern de asuprire și hăituire a opoziției, la cererea noastră a fost publicată numai la 7 februarie 1990 pentru a fi scutiți de represaliile stăpânirii. De la 6 iulie 1991 partidul nostru a fost admis cu statut de observator și la Uniunea Europeană Creștin Democrată

Ce este creștin democrația? Acum două sute de ani după revoluția franceză a fost auzită pentru prima dată această împerechere de cuvinte, rostite în Adunarea Națională franceză la 21 noiembrie 1791, de către Lamourette. Ele demonstrau orientarea spre o democrație fundamentată pe morala creștină, în spiritul tradițional al deprinderilor specifice fiecărui popor. Partidul nostru și-a înscris în program, de la înființarea lui, principiul democrației și conceptul moralei creștine.

Doctrina noastră creștin democrată reprezintă un nucleu concretizat de gândire politică și de comportament civic care se impune în prima linie în circuitul mondial de valori al zilelor noastre. Ea tinde la validarea democratică a structurilor organizatorice, cristalizarea conceptelor doctrinare și pregătirea programului politic, precum și a strategiei și tacticii de viitor, adecvate specificului nostru național. Prin doctrina noastră aducem un mesaj de promovare a intereselor individuale ale omului și afirmăm dorința de apărare a valorilor morale și spirituale, care trebuie să stăpânească viața noastră politică. Valoarea indubitabilă a cooperării dintre ideile democratice și ideile creștine ne determină să adoptăm poziții ferme în domeniul consolidării vieții familiale, a educației tinerei generații.

Afirmăm primatul persoanei umane care este și trebuie să rămână subiectul economiei și nu obiectul ei. Apărăm demnitatea omului și proprietatea individuală, temeiul libertății. Sprijinim pacea și armonia socială, solidaritatea dintre oameni și înțelegerea dintre popoare. Milităm pentru amiciție cu popoarele sud-estului european, care luptă pentru eliberare de sub asuprire. Credem cu tărie că doctrina democrației creștine este doctrina societății viitoare, care va realiza umanismul integral și echilibrul omenirii. Ne ridicăm împotriva injustițiilor, împotriva minciunii și a dezinformării. Pluralismul politic care garantează libertățile este inerent tuturor democrațiilor. Ne pronunțăm pentru alegeri oneste pe baza scrutinului de reprezentare proporțională.

Muncitorii au dreptul să participe la gestiunea întreprinderilor în care își desfășoară activitatea și la beneficiile acestora. Ei au dreptul la norme de protecție și la facultatea de a-și apăra prin sindicate interesele profesionale. Suntem adversarii hotărâți ai practicilor arierate elaborate în metodologiile totalitare, teroarea, agresiunea, violența, dezinformarea, calomnia, propagarea urii, xenofobiei, șovinismului, antisemitismul. Acestea aparțin concepțiilor retrograde care au degradat omenirea și au generat destabilizări, confruntări, conflagrații.

Considerăm că numai poporul suveran are căderea să opteze pentru sistemul constituțional pe care-l dorește și că voința lui nu poate fi suplinită de veleitățile unor potențiali vremelnici nereprezentativi.

Suntem adepții reconcilierii naționale. Urmărim concentrarea tuturor energiilor românești, pentru depășirea solidară a impasului prin care trece țara. Credincioși intereselor fundamentale, ale poporului, vrem să participăm cu tot entuziasmul la reclădirea țării și la instaurarea unui stat de drept în care să domnească legalitatea și armonia.

Trebuie să asigurăm prestigiul internațional al României prin promovarea păcii și armoniei, prin asigurarea stabilității interne și a credibilității și prin restaurarea instituțiilor democratice și a dreptății sociale.

Grija pentru viitorul generațiilor de mâine ne obligă să mergem fără ezitare, pe drumul drept al Europei de mâine și să ne afirmăm prezența în istoria politică a României.”

Fundaţia Română pentru Democraţie a organizat pe 25 noiembrie 2010 conferinţa „Guvernarea CDR 1996-2000: evaluare din perspectiva ultimului deceniu”.

Alexandru Herlea, fostul Ministru delegat pe lângă primul ministru pentru Integrare europeană în perioada 12 decembrie 1996-17 aprilie 1998 și 17 aprilie 1998-22 decembrie 1999, Ambasador al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, membru PNŢCD din 1972, în exil, responsabil cu relaţiile externe, vicepreşedinte al PNŢCD și vicepreședinte al Internaţionalei Creştin Democrate, vorbea în discursul său despre pașii decisivi pe care România i-a făcut pentru intrarea în NATO și aderarea la Uniunea Europeană. Materialul poate fi găsit aici.

Astăzi, în România, prezența creștin-democrată este consistentă la nivel declarativ dar aproape inexistentă din punct de vedere al abordării politice.

PNȚCD, partidul central creștin democrat din punct de vedere al legitimității și semnificației istorice, este lipsit de o orientare clară. Plutește în derivă și se exprimă politic în funcție de conjuncturi sau de strategia partenerului de alianță.

Structurile fragile, uneori formate în jurul unor interese de moment, sunt fragmentate și divizate. Audiența partidului este limitată de lipsa canalelor de comunicare, iar confuzia doctrinară și deciziile politice au dus la pierderea credibilității.

Despre un proiect de unificare a dreptei nici nu poate să fie vorba. PNȚCD a abandonat complet proiectul, miza ultimelor campanii electorale fiind propria supraviețuire.

Electoratul de centru dreapta are nevoie de o reprezentare serioasă, credibilă și adecvată a intereselor sale pe plan politic. Pentru a putea reprezenta electoratul, Dreapta trebuie să își regăsească busola și să iasă din actualul blocaj.

Acea busolă este chiar PNȚCD. Dar, ca să redevină busola dreptei, PNȚCD trebuie să se „recalibreze”, să se reorganizeze și să revină pe scena politică.

Nu mai avem timp de pierdut. România are nevoie de o busolă acum! Nu anul viitor, nu peste un alt ciclu electoral! Acum!

Putem avea opinii diferite fără să fim diferiți

În ultimii 16 ani am asistat cu îngrijorare la scăderea constantă a PNȚCD în sondajele de opinie. Prea puțini ne-am implicat constructiv în redresarea partidului.

Într-o luptă, șansele de succes sunt direct proporționale cu gradul de solidaritate între persoanele care au aceleași valori sau interese. Interesul nostru comun este readucerea PNȚCD pe scena politică.

Democrația desăvârșită, morala creștină, patriotismul luminat și dreptatea socială nu sunt doar niște idei rostite în timpul campaniilor electorale.

Morala creștină a stat la baza tuturor politicilor duse și practicate de PNŢCD. Putem avea opinii diferite fără să fim diferiți, toate problemele pot fi rezolvate etic și pașnic. Democrația nu înseamnă numai exprimarea unei preferințe prin vot, ci și dezbaterea unor idei și apropierea unor puncte de vedere fără a le bloca definitiv prin simple răspunsuri monosilabice.

Exprimarea orgoliilor personale, organizarea capcanelor sau diversiunilor în contextul reconstrucției celui mai important partid politic nu reprezintă decât expresia neputinței.

Creștin democrația pune accentul pe unitatea comunității și pe inițiativa individuală, pe faptul că individul este parte dintr-o comunitate și are îndatoriri față de ea. Este singura cale capabilă să impulsioneze și să determine procesul de coagulare să intre într-o fază ireversibilă.

Progresul, colaborarea şi acceptarea, trecând peste aspectele diferențiatoare sau nevoile egoiste, trebuie să stea la baza reconstrucției PNȚCD.

Realitatea

Trebuie să ne adaptăm strategia și obiectivele la noua realitate: 0,37%.

Am facut greșeli în trecut și cu siguranță vom mai face greșeli în viitor. Stupid și rușinos ar fi să nu învățăm nimic din greșelile trecutului și să perseverăm în aceleași greșeli.

Dacă nu facem saltul de la imobilism, resemnare și neputință la o reacție energică, solidară și responsabilă, partidul care a dat zeci de mii de martiri în rezistenţa faţă de ocupaţia comunistă va rămâne prezent doar în cărțile de istorie.

Comunicând între noi, renunțând la blocaje, la idei preconcepute sau la neîncredere, putem depăși orice obstacol.

Dezvoltarea paralelă a unei alte organizații politice ar fi un demers complicat și ineficient.  Așa cum sublineam în primul paragraf, România are nevoie de o busolă acum !

Nu avem nici timpul și nici resursele necesare pentru a construi în paralel două organizații politice distincte. În contextul reconstrucției și recâștigării încrederii electoratului, nu ne putem asuma riscul unui eșec al ambelor tabere. Un eșec ar compromite total și ultima urmă de credibilitate rămasă.

Analizând situația în profunzime, observăm că prezența unei organizații paralele ar perpetua rivalitatea în interiorul nucleului țărănist. Este vital pentru PNȚCD să ne canalizăm eforturile pentru a promova munca în echipă și pentru a reduce competitivitatea negativă între grupuri, având ca rezultat final o colaborarea unitară și productivă.

Electoratul dreptei este extrem de exigent și așteaptă dezvoltarea unui proiect unitar, sustenabil și pe termen lung. Gestionarea greșită a resurselor ne-ar elimina din orice competiție electorală și ar duce în derizoriu inclusiv dezbaterea publică pro-monarhie, țărăniștii formând singura organizație politică care susține monarhia constituţională și care vede în aceasta cea mai potrivită formă pentru conducerea şi reprezentarea statului român.

În prezent, PNȚCD susține monarhia constituțională doar la nivel declarativ și doar atunci când acest punct nu deranjează partenerul de alianță. Este imperativ necesar să concepem împreună o strategie care să permită promovarea reală și eficientă a monarhiei constituționale.

Corneliu Coposu vorbea la Congresul PNȚCD din 27 septembrie 1991 și despre grija pentru viitorul generațiilor de mâine. Cum vom reuși sa atragem tinerii spre principiile creştin-democrate? cum vom reuși să-i atragem în viața politică? Cum consolidăm comunicarea cu ei? Cum vom crește liderii de mâine? Sunt întrebări de bază la care va trebui să răspundem cât mai repede. Implicarea civică a tinerilor constituie o necesitate fundamentală pentru dezvoltarea societății democrate.

Regăsirea busolei

Nu putem trăi doar din amintiri, din invocarea istoriei noastre pe diferite bloguri și din comemorări anuale. Fiecare țărănist are o responsabilitate personală față de PNȚCD, atât în context istoric cât și european.

Au trecut peste 20 de ani. Nu mai cred în mitul omului providențial care va salva singur PNȚCD și implicit Dreapta, nu mai cred în mitul liderului politic descris de Thomas Carlyle în 1840: marii lideri funcționează ca agenți ai schimbării sociale și politice, fiind capabili să modifice cursul istoriei.

Vremea orgoliilor, a reproșurilor interne, a declarațiilor și a întrebărilor retorice a trecut. A sosit momentul să trecem peste cei 16 ani de segregare și să se gândim la unitatea partidului.

Fie că ne place sau nu, trebuie să admitem că pentru relansarea partidului avem nevoie de o coaliție formată din toate grupurile și fracțiunilor existente.

Împreună trebuie să acționam responsabil pentru unificarea partidului și creșterea credibilității, căutând soluții și resurse noi. Trebuie să conștientizăm că deciziile adoptate – sau neadoptate – pot șterge definitiv PNȚCD de pe scena politică.

 • Lucrul în echipă respectând principiile doctrinare formulate de Iuliu Maniu: Democrația desăvârșită, Morala creștină, Patriotismul luminat şi Dreptatea socială;
 • Stabilirea direcției strategice și doctrinare: (re)crearea unui departament pentru analiză și strategie politică pentru clarificare strategică și doctrinară;
 • Deschiderea dialogului prin crearea unui mediu propice dezbaterilor in interiorul PNȚCD;
 • Crearea unor grupuri de lucru (tehnice) pentru definitivarea unui program politic pe termen mediu și lung coerent;
 • Extinderea canalelor de comunicare prin crearea și susținerea unui organ de presă cu orientare clară creștin-democrată;
 • Respectarea principiilor de competență în promovarea membrilor;
 • Deblocarea și redeschiderea partidului către membri noi, specialiști și experți;
 • Atragerea tinerilor spre principiile creștin democrate;
 • Susținerea reală a monarhiei constituționale, nu doar la nivel declarativ;
 • Renunțarea pe cale democratică la sprijinul pentru membrii sau partenerii care nu au dovedit competență în funcții;

Aceste este o primă schiță. Cineva, undeva în lume, are alta mai bună. Orice completare este binevenită și foarte apreciată !

2 Comentarii

 • Talos Mircea Posted 11 august 2017 10:49

  Subscriu mesajului tau, Andrei. Mai devreme sau mai tarzul, se va ajunge la coalizarea gruparilor, cand vor „apune” „talibanii”, exclusivistii si cand , pe langa schite de proiect de unificare si reconstructie, se vor identifica si parghiile necesare acestui proces, ce pare imposibil acum.

 • creteanu sorin virgil Posted 19 ianuarie 2018 00:51

  Cum ar fi sa credem intr-un PNTCD fara soparle infipte in partid si care vegheaza ca sa nu cumva sa ridicam capul din pamant. In rest de la Constanta se vede la fel.

Adaugă un comentariu

Adresa Dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *