Raportul ministrului de interne privind dizolvarea PNȚ

29 iulie 1947 – București

Raportul ministrului de interne, Teohari Georgescu, privind dizolvarea Partidului Național Țărănesc

Teohari Georgescu, ministrul afacerilor interne: Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, să-mi permiteți să fac în fața dvs. expunerea prezentată pe bază de raport, în fața Consiliului de Miniștri, azi-dimineață.

Așa cum s-a prezentat prin Comunicatul Ministerului Afacerilor Interne, în dimineața zilei de 14 iulie a.c., au fost arestați pe islazul comunei Tămădău, jud. Ilfov, în timp ce încercau să se urce în două avioane I.A.R. 39, pentru a fugi în străinătate: Ion Mihalache, Nicolae Penescu, Ilie Lazăr, Nicolae Carandino și alții.

Acest grup de conspiratori urma să realizeze în străinătate hotărârile și directivele conducerii P.N.Ț., în frunte cu Iuliu Maniu, care constau în organizarea de acțiuni menite să știrbească suveranitatea națională, să primejduiască pacea și să declanșeze războiul civil.

Această activitate antinațională merge pe linia politicii urmate totdeauna de P.N.Ț. și intensificată după 23 august 1944, când, coalizând în jurul lui toate forțele reacționare din țară și în înțelegere cu unele cercuri reacționare din străinătate, a întreprins acțiuni cu scopul de a împiedica România să participe cu tot elanul și capacitatea sa de luptă la războiul antihitlerist, la desfascizarea aparatului de stat, la pedepsirea criminalilor de război și instaurarea unui regim democrat.

Astfel, conducerea Partidului Național-Țărănesc a organizat „gărzile Iuliu Maniu“, de jaf și masacrare împotriva populației civile din Ardealul de Nord eliberat, a împiedicat executarea condițiilor generoase ale armistițiului, s-a opus categoric împărțirii pământurilor la țărani, prin reforma agrară, a inițiat și sprijinit represiunea sângeroasă împotriva maselor populare executată de generalul Rădescu.

După înfrângerea Germaniei hitleriste, P.N.Ț. Maniu, urmărind împiedicarea operei de reconstrucție a țării întreprinsă de regimul nostru democrat, a trecut la organizarea de grupuri subversive teroriste ca Organizația „T“, „Sumanele Negre“, „Haiducii lui Avram Iancu“, „H.N.R.“, „Graiul Sângelui“, iar în ultimul timp organizațiile: „Partizanii Adevăratei Democrații“ și „Corpul Partizanilor Albi“, care, prin manifeste și broșuri ațâțătoare la sabotaj și asasinat, urmăreau să creeze o atmosferă de panică, favorabilă declanșării unui război civil.

Atitudinea Partidului Național-Țărănesc, înainte și în timpul Conferinței de Pace de la Paris, a fost pe aceeași linie de trădare a intereselor naționale. Conducerea acestui partid a însărcinat o delegație formată din Grigore Gafencu și V. Tilea, să prezinte memorii din partea partidului prin care se cerea recunoașterea delegației române la Conferință, făcând atmosferă împotriva României, a creat greutăți în tratativele de pace și, prin aceasta, a pus în pericol revenirea Transilvaniei de Nord în hotarele României.

În timpul alegerilor, P.N.Ț. a deslănțuit o campanie de învrăjbire a populației prin propagandă de tip fascist, șovină, rasistă și antisovietică, trecând la devastarea sediilor partidelor democratice, asasinate, incendieri de sate, îndemnuri la rebeliune și atacarea secțiilor de votare în scopul de a produce tulburări ca să împiedice libera exprimare a voinței populare și să creeze pretexte de intervenție străină.

În perioada după alegeri, când Guvernul și poporul luptau să înlăture efectele nefaste ale celor doi ani de secetă, conducerea Partidului Național-Țărănesc, în frunte cu Iuliu Maniu direct și prin agenții săi din străinătate, cu sprijinul unor cercuri reacționare străine, a intervenit cu scopul de a împiedica procurarea cerealelor din unele țări pentru regiunile înfometate.

Pe lângă nenumărate memorii ale conducerii Partidului Național-Țărănesc pentru a provoca amestecul străin în țara noastră, aceeași conducere care a trimis clandestin peste hotare doi fruntași ai partidului, pe Niculescu-Buzești și C. Vișoianu, ca împreună cu ceilalți trădători de neam și țară, Gafencu, Tilea, Crețeanu, Bianu, Frederic Nanu etc., să intensifice campania de ponegrire a României și să organizeze tulburări interne.

Consolidarea regimului democrat din România, prin realizările guvernului, recolta bună din acest an, operațiunile pentru stabilizarea monetară în folosul poporului și perspectiva îmbunătățirii condițiunilor de trai din țara noastră, aducând strămutarea bazei de agitații a Partidului Național-Țărănesc să trimită peste hotare acest grup din conducerea partidului,

Importanța acordată de grupările și cercurile reacționare din țară trimiterii acestui grup de trădători, peste hotare, rezultă din declarația lui Iuliu Maniu la cercetări că ar fi plecat chiar personal, dacă dintr-un motiv oarecare Ion Mihalache ar fi fost împiedicat.

Faptele înșirate mai sus sunt numai o parte din crimele și trădările comise de conducerea Partidului Național-Țărănesc împotriva României și a regimului democrat, suficiente pentru a justifica măsura legală a dizolvării partidului și a tuturor organizațiilor sale anexe, pe care o solicit Domniilor-Voastre.

Arhivele Statului București, fond Președinția Consiliului de Miniștri. Stenograme, dosar 7/1947, f. 108-110.

Adaugă un comentariu

Adresa Dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *