Apelul Partidului Național Țărănesc „Către națiune“ (1947)

18-19 ianuarie 1947, București

Apelul PNȚ „Către națiune“ prin care acuza guvernul că a luat măsuri antidemocratice

Către națiune

Către voi, milioane de cetățeni și cetățene care cu sufletul încălzit de dragoste de Neam și de Țară, v-ați dus la urne – să vă spuneți voința voastră cinstită despre felul cum trebuie și de către cine trebuie să fie cârmuită această Țară – ne îndreptăm cuvântul nostru de mulțumire și admirație.

De mulțumire, pentru că ați dat ascultare chemării noastre care s-a adeverit că este una cu voia Țării.

De admirație, pentru că în vremurile acestea de grea prigoană, a tuturor libertăților, ați mers ca niște eroi legendari, expunându-vă bunurile, libertatea și viața pentru credințele voastre.

Țara noastră este bântuită astăzi de cea mai neagră urgie care s-a abătut vreodată asupra ei. Arse sunt câmpiile, arse sunt sufletele noastre, arse năzuințele noastre spre libertate și lumină. Teroarea, minciuna, falsul încearcă să culce la pământ orice licărire de libertate, orice îndemn spre mai bine. Demnitatea și mândria noastră națională sunt îngenunchiate.

La 6 martie 1945, o mână de oameni pe care țara nu i-a văzut la muncă au confiscat puterea.

De atunci încoace au batjocorit toate instituțiile țării, funcționarii Statului care nu s-au supus acestor oameni improvizați au fost dați afară. Armata Țării, sub pretext de democratizare, a fost deposedată de elemente capabile și independente și aservită intereselor politice, Justiția a fost înfrântă în tot ce avea ea mai bun, judecătorii dați afară și înlocuiți cu simbriași ai regimului.

Muncitorimii i s-a luat dreptul de muncă. Cei care n-au consimțit să fie slugi păcătoase ale regimului, ci oameni liberi, au fost epurați fără milă.

Cetățenii care nu au acceptat robia au fost persecutați. Negustorii, meseriașii, industriașii – urmăriți în interesele lor.

Temnițele, tortura, persecuțiile, înscenările cele mai infame, arestările, asasinatele, atacurile brutale și cu totul neprovocate, tot ce a inventat arsenalul infernal al hitlerismului și fascismului a fost perfecționat, sporit și aplicat cu o cruzime de neegalat.

Presa partidelor democratice a fost surpimată. Toate publicațiunile pe care Partidul Național-Țărănesc le avea înainte de 6 martie 1945 au fost suprimate, cluburile închise, întrunirile oprite.

Față de această stare de lucruri, însăși Națiunile Unite au cerut un regim mai omenos, iar prin acordul de la Moscova, s-a pretins – și Guvernul și-a luat angajamentul solemn – să restaureze libertățile și să facă alegeri libere.

Guvernul nu a împlinit nici un angajament, a călcat în picioare obligațiunile luate în mod solemn.

Guvernul a convocat Corpul Electoral pentru 19 Noiembrie 1946.

Ați văzut ce au fost aceste alegeri. Ați văzut cum s-au răscolit din arsenalul întunericului, toate mijloacele pentru îngeuncherea voinței naționale, pentru batjocorirea alegerilor, pentru săvârșirea furtului și pentru falsificarea nereuită a credințelor voastre.

Acuzăm acest guvern al teroarei, dictaturii și reacțiunii că a călcat în picioare legile țării, libertățile neamului românesc, drepturile individuale și colective ale poporului.

Îl acuzăm că a refuzat să înscrie în listele electorale pe cei ce aveau dreptul legal de a fi alegători, că a refuzat să împartă cărțile de alegător celor ce erau înscriși.

Îl acuzăm că a terorizat cu banda de bătăuși populația care se împotrivea dictaturii guvernamentale.

Îl acuzăm că a lăsat să fie asasinați atâția și atâția nevinovați, fără a urmări pe făptuitorii bine cunoscuți ai fărădelegilor.

Îl azucăm că a întocmit secțiunile de votare în așa fel ca alegătorii să nu poată ajunge la locul de votare.

Îl acuzăm că a călcat în picioare propria lui lege electorală pe care a întocmit-o, fără asentimentul partidelor democratice, asemtniemt impus prin Acordul de la Moscova. Această lege electorală, cu tot cu caracterul ei reacționar, s-a dovedit insuficientă față de lipsa totală de popularitate a Guvernului.

Au fost îndepărtați bărbații noștri de încredere, ca să se opereze fără control.

Au fost introduse în urne buletine pregătite, înainte de începerea votării, au fost date cărți de alegător în alb sau unor persoane neîndreptățite, petru a vota în repetate rânduri. S-a despuiat scrutinul fără asistență legală, rezultatul votării a fost falsificat, procesele verbale au fost schimbate, iar rezultatele odată măsluite au fost din nou rectificate.

Acuzăm guvernul că s-a făcut vinovat de crimă de falsificare a voinței naționale.

Îl acuzăm că, prin politica lui nefastă, a provocat, pe lângă umilirea cetățenilor, haosul economic și înfometarea maselor populare.

Dar conștiința națională a vibrat puternic, din colibă până în palat.

Toată admirația și recunoștința noastră o închinăm țărănimii care s-a ridicat uriaș zăgaz de oțel, opunându-se celor care voiau să cheltuiască atât de ieftin independența și demnitatea noastră națională.

Vor binemerita de la Patrie femeile române, pentru dârzenia și cumințenia cu care au știut să mânuiască arma votului, luată pentru prima dată în mâna lor.

Muncitorii români vor binemerita de la Patrie și vor avea prilejul să se bucure de rodul luptei lor. Ei au făcut front împotriva celor care, înarmați cu pistoale, voiau să le răpească libertatea.

Lăudat să fie tineretul care s-a cinstit pe sine, aruncându-se în luptă cu nemăsurată abnegație și dragoste de Neam și libertate, urmând pildele înaintașilor din 1848, 1906, 1918 și 1944. Vigoarea lor este garanția viitorului.

Națiunea și Partidul nu vor uita niciodată și vor binecuvânta pe toți cei care au suferit și suferă în această luptă. Martiritul lor asigură perpetuarea ființei naționale.

Sărutăm rănile și obrajii loviți și umiliți. Ne închinăm memoriei celor căzuți eroic, pentru apărarea drepturilor sfinte ale Neamului.

Români! Voi, cei insultați în demnitatea voastră de oameni liberi, aveți dreptul să chemați guvernul și uneltele lui în fața Tribunalului Națiunii.

Impilatorii și falsificatorii nu vor rămâne nepedepsiți.

Nedreptatea va fi pedepsită.

Nimeni nu poate fi judecător peste Națiune, decât Națiunea însăși.

Smulgeți masca tiranilor de pe fața lor. Nici un cetățean sau cetățeană nu poate recunoaște aceste alegeri. Cu toții trebuie să pretindă alegeri noi înfăptuite de către un guvern care să asigure libertatea lor.

Vă chemăm la luptă împotriva dictaturii și tiraniei. Satele noastre năpădite de bătăuși și cuțitari, care voiesc să pedepsească pe cei care nu sunt slugi plecate ale regimului, trebuiesc curățate. Slujbașii care au trădat Națiunea, trebuiesc denunțați, actele lor păcătoase, dezvăluite și înfierate.

Cu toate nelegiuirile lui, guvernul nu a fost în stare să stoarcă majorități. Guvernul a rămas în minoritate. Guvernul a căzut în alegeri.

Lumea întreagă cunoaște voința adevărată a Țării, cunoaște minciuna și frauda guvernului.

Și știe că Parlamentul lui nu poate lega destinul Neamului.

Acesta a fost rostul suferinței voastre. Rostul luptei dârze, pe care ați purtat-o cu atâta bărbăție.

Pătruns de măreția jertfei voastre, Partidul Național-Țărănesc se închină în fața avântului spre libertate, a virtuților cetățenești și a spiritului vostru de sacificiu și vă cheamă la luptă neînfricată, până la victoria deplină.

Această victorie a sufletului românesc va însemna: independența țării, libertatea cetățenilor, muncă cinstită și pâine pentru toți.

IULIU MANIU
PREȘEDINTELE PARTIDULUI NAȚIONAL-ȚĂRĂNESC

1 Comentariu

  • Sorin Roiban Posted 25 octombrie 2017 04:55

    De acord. O sa-l publicam si pe dreptatea.ro

Adaugă un comentariu

Adresa Dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *