8 noiembrie 1945 – Scrisoarea lui Iuliu Maniu şi Constantin I.C. Brătianu adresată Premierului Petru Groza

București
12 noiembrie 1945

Domnule Preşedinte,

Vă sunt cunoscute evenimentele sângeroase din ziua de 8 noiembrie 1945, când manifestaţia paşnică a cetăţenilor care aclamau pe Suveranul ţării cu prilejul zilei Sale onomastice a fost atacată şi reprimată, cu o sălbatecă brutalitate, de către elementele de şoc şi de către poliţie şi jandarmerie, la ordinele guvernului. Astfel de manifestaţii au avut loc în cele mai multe oraşe ale ţării. În Capitală, copii de şcoală, femei, invalizi de război, muncitori, profesori, studenţi, funcţionari, care manifestau într-o perfectă ordine, au fost înconjuraţi de cordoane militare, călcaţi cu camioanele, loviţi, împuşcaţi. Mulţi au fost arestaţi şi schingiuiţi în mod barbar. Au fost, de asemenea, arestate o serie de personalităţi conducătoare ale partidelor naţional-liberal şi naţional-ţărănesc. Sunt numeroşi morţi şi răniţi grav, dintre care cei loviţi de gloanţe de armă constituie – dacă mai era nevoie – o indicaţie precisă şi indiscutabilă cu privire la autorii agresiunii. De altfel, mulţi membri ai misiunilor sovietică, americană şi britanică au fost, în Bucureşti, martori ai celor petrecute şi şi-au putut forma o convingere clară asupra semnificaţiei lor.

Totuşi guvernul încearcă, împotriva evidenţei înseşi, să acuze partidele naţional-ţărănesc şi naţional-liberal de a fi voit să provoace gravele tulburări din ziua de 8 noiembrie…

…Respingând cu indignare acuzaţiunile calomnioase îndreptate împotriva lor, şi cărora sunt împiedicate de a le da cuvenitul răspuns public, partidele naţional-ţărănesc şi naţional-liberal protestează în mod solemn împotriva teroarei, prin care un guvem de odioasă dictatură încearcă să se opună poporului român, care-1 repudiază, şi cer o anchetă imparţială. Partidele naţional-ţărănesc şi naţional-liberal socotesc că o anchetă indispensabilă asupra evenimentelor tragice din ziua de 8 noiembrie nu poate fi întreprinsă de însuşi guvernul vinovat de a le fi provocat. O asemenea anchetă, spre a fi dreaptă, cere garanții de nepărtinire, care nu pot fi realizate în condiţiunile prezente decât de Comisia Aliată de Control.

Astfel fiind, avem onoarea de a vă ruga, domnule Preşedinte, să binevoiţi a supune Onor Comisiei Aliate de Control rugămintea noastră stăruitoare pentru facerea grabnică a unei anchete, care să stabilească răspunderile asupra tulburărilor şi asasinatelor din ziua de 8 noiembrie 1945.

Vă rugăm să primiţi, domnule Preşedinte, asigurarea înaltei noastre consideraţiuni.

Preşedintele Partidului Naţional-Ţărănesc
Iuliu Maniu

Preşedintele Partidului Naţional-Liberal
Dinu Brătianu

A.S.R.I., Fond „D”, dosar m. 1595, t 84-85

Citește și:

Adaugă un comentariu

Adresa Dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *